Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Duizend specialisten weten meer dan één. Het is deze gedachte die ten grondslag ligt aan GeoBrain. GeoBrain biedt toegang tot vele kennisbronnen, maar nodigt u ook uit om kennis en ervaringen te delen met collega’s. GeoBrain is een ontwikkeling van Deltares en vele partners en strekt zich uit van fundamentele kennisontwikkeling tot kant-en-klare producten

Kennis is waar het allemaal om draait bij GeoBrain. Metingen en analyses, maar ook de ‘zachte’ kennis die aanwezig is in hoofden van experts bij aannemers, ingenieursbureaus en instituten, wordt verzameld en geordend. In een unieke, interactieve verzameling waar praktijk en theorie elkaar ontmoeten.

GeoBrain levert een bijdrage aan de onzekerheidsreductie en optimalisatie van bouw- en ontwikkelprocessen in deltagebieden, vanaf de initiatieffase tot en met de beheersfase. Dit is essentieel voor het innovatief bouwen en veilig wonen, werken en leven in deltagebieden, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In veel projecten is de benodigde kennis om dit te realiseren wel aanwezig maar wordt deze niet toegepast. Daarom ook zie je GeoBrain terug in software, diverse opleidingen en workshops. Want kennis waar niemand bij kan is geen kennis.

Het concept van GeoBrain is op vele onderwerpen toe te passen. Er komen dan ook steeds nieuwe toepassingen bij; op vele vlakken wordt het nemen van beslissingen voor planmakers, ontwikkelaars en bouwers eenvoudiger en beter onderbouwd. GeoBrain ondersteunt consortia van samenwerkende partijen in het ontwikkelen van beslissingsondersteunende en risicobeheersingshulpmiddelen.

Heeft u ideeën, vragen of toepassingsmogelijkheden waarbij het concept GeoBrain mogelijk een oplossing biedt? We bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn! Contact

Algemeen
Mandy Korff 
Mandy.Korff@deltares.nl
Funderingstechniek
Thomas Bles 
Thomas.Bles@deltares.nl
Bouwtrillingen
Paul Holscher
Paul.Holscher@deltaresHolscher@deltares.nl


Heeft u al een account? Dan kunt u direct inloggen:  http://Geologin.deltares.nl


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial