Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Inloggen is niet meer mogelijk

Duizend specialisten weten meer dan één. Het

is

was deze gedachte die ten grondslag ligt aan GeoBrain.

GeoBrain biedt

Het moest toegang bieden tot vele kennisbronnen, maar

nodigt u

ook

uit

uitnodigen om kennis en ervaringen te delen met collega’s. GeoBrain

is

was een ontwikkeling van Deltares en vele partners

en strekt zich uit van fundamentele kennisontwikkeling tot kant-en-klare productenKennis is waar het allemaal om draait bij GeoBrain. Metingen en analyses, maar ook

met ambitieuze doelen:

  • Centraal verzamelen van metingen en analyses
  • Integratie van modellen met beschikbare empirische data
  • Integratie met de ‘zachte’ kennis die aanwezig is in hoofden van experts
bij aannemers, ingenieursbureaus en instituten, wordt verzameld en geordend. In een unieke, interactieve verzameling waar praktijk en theorie elkaar ontmoeten.GeoBrain levert een bijdrage aan de onzekerheidsreductie
  • Onzekerheidsreductie en optimalisatie van
bouw- en ontwikkelprocessen in deltagebieden,
  • vanaf de initiatieffase tot en met de beheersfase.

Het heeft lange tijd gefunctioneerd zoals gehoopt. De afgelopen jaren liep het gebruik terug en stokte de invoer van nieuwe gegevens en nieuwe kennis. De gebruikte software is niet meer geschikt voor de huidige systemen zodat er zeer groot onderhoud noodzakelijk was om dit voor te zetten. Gezien de teruggelopen interesse uit de praktijk is geoordeeld dat deze investering niet verantwoord was. Daarmee is besloten GeoBrain in zijn huidige opzet af te sluiten.

De gegevens uit de database zijn in rudimentaire vorm beschikbaar. . Dit is essentieel voor het innovatief bouwen en veilig wonen, werken en leven in deltagebieden, tegen maatschappelijk aanvaardbare kosten. In veel projecten is de benodigde kennis om dit te realiseren wel aanwezig maar wordt deze niet toegepast. Daarom ook zie je GeoBrain terug in software, diverse opleidingen en workshops. Want kennis waar niemand bij kan is geen kennis.Het concept van GeoBrain is op vele onderwerpen toe te passen. Er komen dan ook steeds nieuwe toepassingen bij; op vele vlakken wordt het nemen van beslissingen voor planmakers, ontwikkelaars en bouwers eenvoudiger en beter onderbouwd. GeoBrain ondersteunt consortia van samenwerkende partijen in het ontwikkelen van beslissingsondersteunende en risicobeheersingshulpmiddelen.

Heeft u ideeën, vragen of toepassingsmogelijkheden waarbij het concept GeoBrain mogelijk een oplossing biedt? We bekijken graag samen wat de mogelijkheden zijn! Contact

Algemeen
Mandy Korff 
Mandy.Korff@deltares.nl
Funderingstechniek
Thomas Bles 
Thomas.Bles@deltares.nl
Bouwtrillingen
Paul Holscher
Paul.Holscher@deltares.nl


Heeft u al een account? Dan kunt u direct inloggen:  http://Geologin.deltares.nl

Inloggen op GeoBrain is niet meer mogelijk


Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial