Child pages
  • CAPWAT bijeenkomst 2019 - 20 maart

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

https://www.deltares.nl/nl/evenementen/bijeenkomst-capwat-community-of-practice/

De presentaties van de workshop professioneel persleidingenbeheer, georganiseerd door RIONED op 19 maart 2019, vindt u terug op onze website: https://www.riool.net/studiedag-professioneel-persleidingenbeheer-1

Handouts

Attachments
previewfalse
oldfalse
patterns*.pdf
sortByname

 

Op dinsdag 19 maart 2019 was er de studiedag “professioneel persleidingbeheer”  georganiseerd door Rioned/Stowa. De presentaties van deze dag zijn te downloaden van de Ipigs site www.ipigs.nl