Child pages
  • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 45 Next »

Voorwoord

Het CAPWAT handboek voor het hydraulisch ontwerp en het beheer van afvalwaterpersleidingen is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de CAPWAT-participanten.

Redactie Ontwerp:
Michiel Geise - ITT Water & Wastewater
Jan Kranendonk - Gemeentewerken Rotterdam
Christof Lubbers - Royal Haskoning
Kees Kooij - Deltares
Michiel Tukker - Deltares

Redactie Beheer:
Rini van den Anker - Waterschap Rivierenland
John Driessen - Grontmij
Piet van Rosmalen - Hoogheemraadschap Delfland
Frank van Zijl - Waterschap Brabantse Delta
Kees Kooij - Deltares
Michiel Tukker - Deltares


  • No labels