Child pages
  • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 48 Next »

Voorwoord

Het CAPWAT handboek voor het hydraulisch ontwerp en het beheer van afvalwaterpersleidingen is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de CAPWAT-participanten.

Redactie Ontwerp:
Michiel Geise - ITT Water & Wastewater
Jan Kranendonk - Gemeentewerken Rotterdam
Christof Lubbers - Royal Haskoning
Kees Kooij - Deltares
Michiel Tukker - Deltares

Redactie Beheer:
Rini van den Anker - Waterschap Rivierenland
John Driessen - Grontmij
Piet van Rosmalen - Hoogheemraadschap Delfland
Frank van Zijl - Waterschap Brabantse Delta
Kees Kooij - Deltares
Michiel Tukker - Deltares

De layout van het handboek is inmiddels sterk gewijzigd. Er wordt door Deltares momenteel hard gewerkt om het eerste concept van het handboek bij de redactie te krijgen, en op de Projectgroep vergadering van 16 april 2009 wordt hierover verslag gedaan aan de participanten.


Inhoudsopgave

1. Inleiding

Ontwerprichtlijnen

2. Ontwerpproces afvalwatertransportsysteem
3. Ontwerprichtlijnen Ontvangstkelder
4. Ontwerprichtlijnen Pompinstallatie
5. Ontwerprichtlijnen persleiding
6. Ontwerprichtlijnen Waterslagvoorzieningen


Beheerrichtlijnen

7. Beheer ontvangstkelder
8. Beheer pompinstallatie
9. Beheer persleiding
10. Beheer waterslagvoorzieningen


Integraal

11. Monitoring en Meetprotocollen

Slotopmerkingen


  • No labels