Child pages
  • Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 43 Next »

Voorwoord

Het CAPWAT handboek voor het hydraulisch ontwerp en het beheer van afvalwaterpersleidingen is tot stand gekomen naar aanleiding van wensen van de CAPWAT-participanten.

redactie:
Michiel Geise - ITT Water & Wastewater
Jan Kranendonk - Gemeentewerken Rotterdam
Frank van Zijl - Waterschap Brabantse Delta

Kees Kooij - Deltares
Michiel Tukker - Deltares


  • No labels