Child pages
  • Bosrietzanger - Acrocephalus palustris
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Bosrietzanger - Acrocephalus palustris

Algemeen

Algemene kenmerken

 

Naam soort(en)groep

Bosrietzanger - Acrocephalus palustris

Regio

 

Watersysteem

 

Natuurparameter

vogels

HR nr

 

Factsheet opgemaakt door

M.P. Weeber

Habitat beschrijving

Algemeen voorkomen

Voedselhabitat en strategie

Reproductie en migratie

Leeftijd en mortaliteit

Dosis-effect relaties

Stoomdiagram


Error rendering macro 'flowchart'

Notify your administrator that "Bob Swift Atlassian Add-ons - Graphviz Diagrams" requires a valid license. Reason: EXPIREDError rendering macro 'flowchart'

Notify your administrator that "Bob Swift Atlassian Add-ons - Graphviz Diagrams" requires a valid license. Reason: EXPIREDError rendering macro 'flowchart'

Notify your administrator that "Bob Swift Atlassian Add-ons - Graphviz Diagrams" requires a valid license. Reason: EXPIREDError rendering macro 'flowchart'

Notify your administrator that "Bob Swift Atlassian Add-ons - Graphviz Diagrams" requires a valid license. Reason: EXPIREDError rendering macro 'flowchart'

Notify your administrator that "Bob Swift Atlassian Add-ons - Graphviz Diagrams" requires a valid license. Reason: EXPIRED


Dosis-effect relaties

Zie ook Algemeen - Vis-etende vogels en Algemeen - Broed en rust habitat (Water)vogels voor algemene rekenregels voor vogels.

Door Sierdsema 1995 is ...................Aartsen et al #2.


taludvorm (graden)

HSI

0

1

20

0.8

60

0

80

0

Referentie: #1


grondwaterstand (klassen)

HSI

hoger dan maaiveld

0

-20 cm tot maaiveld

1

lager dan -20 cm

0.4

Referentie: #1


overstromingen (periode)

HSI

sep - apr

1

mei - aug

0

Referentie: #1


breedte oevervegetatie (m)

HSI

0

1

0.5

0

1

0.8

2

1

5

1

Referentie: #1


successiestadia (klassen)

HSI

waterriet

0

waterriet met droge plekken

0

vochtig open rietland

0.2

riet met verspreide boom/struik opslag

0.8

rietruigte

1

ruigtekruiden droog/vochtig

1

rietruigte met bosopslag

1

moerasbos met open plekken

0.7

moerasbos vrijwel gesloten

0

Referentie: #1


areaal oevervegetatie (ha)

HSI

0

0

0.125

1

1

1

Referentie: #1


hoogte kruidenvegetatie (m)

HSI

0

0

50

0

60

1

100

1

Referentie: #1


aantal struiken per 100 m oever (aantal struiken/ 100 m oever)

HSI

0 - 1

0.5

2 - 3

1

> 3

0

Referentie: #1


stengeldichtheid ruigtekruiden (n/m2)

HSI

0

0

20

1

45

1

200

0

Referentie: #1

Onzekerheid en validatie

(warning) Deze rekenregels zijn niet gevalideerd.

Deze rekenregels zijn opgesteld aan de hand van een literatuuronderzoek #1.

Toepassingsgebied

Deze rekenregels zijn opgesteld voor de bosrietzanger en zijn van toepassing op het bepalen van het potentieel broedgebied van deze soort#1.

Voorbeeld project

Niet aanwezig

Referenties

1 Van der Winden, J., Dirksen, S., Poot, M.J.M., 1996 . HSI-modellen voor 15 oevergebonden broedvogelsoorten. Ministerie van verkeer en waterstaat, Dienst weg en watebrouwkunde, Bureau Waardenburg, februari 1996
2 Sierdsema

  • No labels