Skip to end of metadata
Go to start of metadata

07 Birds

De dosis-effect relaties voor vogels opgenomen in de Vogelrichtlijn zijn verdeeld in algemene en soort specifieke regels. Er zijn algemene regels voor vogelgroepen met een gemeenschappelijke voedselbron en overeenkomstige eisen aan broed- en rustgebieden.

  • No labels