Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

In onderstaand figuur is te zien hoe de modellen in de Zoetwater toepassing zijn gekoppeld:

Onderstaande tabel toont een overzicht van de bestanden die als in- of uitvoer dienen voor de modellen in Zoetwater en welke tevens van belang zijn voor de koppeling van de modellen:

Model

 In-/uitvoer van model

Modelbestand

Invoer van/voor model

LHM

In

critical-chloride.json (..\Modules\NHI\preprocessing.zip\)

DM_SOBEK.txt (..\Modules\NHI\modeldata.zip\)

salthis.xml --> salt.his (..\Modules\NHI\tmp\)

predefined? 

predefined?

invoer afkomstig uit NDB

 

Uit

DMMZTOSOBEKID.txt (..\Modules\NHI\postprocessing.zip\input\LSM\)

“..\Modules\NHI\postprocessing.zip\output\dm\”:

DMKnoopDistrict.nc

DMLinks.nc

DMMZDistricts.nc

DMNodes.nc

DMNodes_Variabelpeil.nc

KnoopBalans.nc

KnoopBalansRegions.nc

LSMLT

 

NDB/ LSMLT

 

NDB/ LSMLT

NDB/ LSMLT

NDB/ LSMLT

NDB/ LSMLT

 

NDB/ LSMLT

NDB/ LSMLT

LSMLT/LSM

In

DMMZTOSOBEKID.txt (..\Modules\NHI\postprocessing.zip\input\LSM\)

“..\Modules\NHI\postprocessing.zip\output\dm\”:

DMKnoopDistrict.nc

DMLinks.nc

DMMZDistricts.nc

DMNodes.nc

DMNodes_Variabelpeil.nc

KnoopBalans.nc

KnoopBalansRegions.nc 

predefined?

 invoer afkomstig uit LHM

 

Uit

“..\Modules\SOBEK_LSM_LT\S1\AllScenarios\Output\”:

Reachvol.his

Reachflw.his

Nodesvol.his

Qlat.his

 

LTMLT

LTMLT

LTMLT

LTMLT

NDB

In

nhi30nodes.shp

ZW_NDBLaterals.xml (“..\Modules\NHI\postprocessing.zip\output\dm\”):

DMKnoopDistrict.nc

DMLinks.nc

DMMZDistricts.nc

DMNodes.nc

DMNodes_Variabelpeil.nc

KnoopBalans.nc

KnoopBalansRegions.nc

predefined?

invoer uit LHM

 

Uit

salt.his --> salthis.xml (..\Modules\Sobek_ndb\fews_out\salthis.xml)

LHM

LTMLT

In

“..\Modules\SOBEK_LSM_LT\S1\AllScenarios\Output\”:

Reachvol.his

Reachflw.his

Nodesvol.his

Qlat.his

(Note: deze bestanden worden omgezet in preprocessing naar alle benodigde invoer)

invoer uit LSML/LSMLT

 

Uit

 NB welk bestand als uitvoer voor LTMLT

 


Het Archief bevat alle NetCDF bestanden die door het NWM geëxporteerd worden. Op de pagina's Uitvoerparameters Veiligheid en Uitvoerparameters Zoetwater is terug te vinden welke NetCDF files dit zijn en welke parameters beschikbaar zijn. De shapefiles van de geëxporteerde locaties en bijbehorende modelnetwerken zijn hier te downloaden: zoetwater shapefiles (in Rijksdriehoekstelsel projectie: EPSG:28992), veiligheid shapefile (in Rijksdriehoekstelsel projectie: EPSG:28992 (RD) of WGS84 projectie: EPGS:4326 (WGS)). Voor LHM zijn de netwerken via het NHI dataportaal te bekijken via de dataviewer --> zoetwatervoorziening (http://al-ng023.xtr.deltares.nl/) . 

 

  • No labels