Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Voor de promotie is in het laboratorium van Deltares een serie experimenten uitgevoerd (Van Eekelen et al, 2012a). Gebaseerd hierop is een nieuw ontwerpmodel ontwikkeld, het Concentric Arches model (Van Eekelen et al, 2012b and Van Eekelen et al, 2013). Dit model is vergeleken met metingen in zeven praktijkprojecten en een viertal proevenseries (Van Eekelen et al, 2015). De berekende en gemeten resultaten komen vrijwel overeen. Klik hier om een gratis papieren versie aan te vragen van het proefschrift. De resultaten zijn opgenomen in de Nederlandse ontwerprichtlijn (CUR226:20152016, na voor de zomer van 2015 2016 downloadbaar op www.sbrcurnet.nl. Er is ook een Engelstalige versie, die is te krijgen bij crcpress).

Het nieuw ontwikkelde Concentric Arches model. De belasting loopt via de 3D en 2D bogen naar de palen, de geokunststof wapening en de ondergrond. Dit model is beschikbaar in excel: klik hier.

...