Al meer dan 20 jaar onderzoek.

Deltares doet al meer dan 20 jaar onderzoek naar paalmatrassen. Hieronder treft u meer informatie in het Nederlands. Hier staat meer informatie over paalmatrassen (in het Engels).

Promotieonderzoek naar paalmatrassen

Suzanne van Eekelen is op 1 juli 2015 gepromoveerd op paalmatrassen.


Voor de promotie is in het laboratorium van Deltares een serie experimenten uitgevoerd (Van Eekelen et al, 2012a). Gebaseerd hierop is een nieuw ontwerpmodel ontwikkeld, het Concentric Arches model (Van Eekelen et al, 2012b and Van Eekelen et al, 2013). Dit model is vergeleken met metingen in zeven praktijkprojecten en een viertal proevenseries (Van Eekelen et al, 2015). De berekende en gemeten resultaten komen vrijwel overeen. Klik hier om een gratis papieren versie aan te vragen van het proefschrift. De resultaten zijn opgenomen in de Nederlandse ontwerprichtlijn (CUR226:2016, voor de zomer van 2016 downloadbaar op www.sbrcurnet.nl. Er is ook een Engelstalige versie, die is te krijgen bij crcpress).

Het nieuw ontwikkelde Concentric Arches model. De belasting loopt via de 3D en 2D bogen naar de palen, de geokunststof wapening en de ondergrond. Dit model is beschikbaar in excel: klik hier.

Wat is een paalmatras?

Een paalmatrassysteem bestaat uit een fundering van palen, met daarop een gewapende aardebaan. Een paalmatras kan dienen als fundering van een weg of spoorweg op een slappe ondergrond.

Het onderste deel van die aardebaan bestaat in Nederland meestal uit gebroken puin en wordt gewapend met één of meer lagen geokunststof. Daarbovenop kan de aardebaan verder worden opgehoogd met zand of gebroken puin. Tenslotte wordt de paalmatras afgewerkt met een funderingslaag en een verharding of een spoorbaan.

In het granulaat ontstaan een soort bogen. Via die bogen worden de krachten voor een groot deel afgedragen naar de palen. Dit heet boogwerking.


Waarom worden paalmatrassen gebouwd?

Een paalmatras kan worden toegepast bij de aanleg van een weg of een spoorweg op slappe grond als een traditionele oplossing te veel bouwtijd vraagt, of kwetsbare objecten in de omgeving zal beschadigen door verticale of horizontale grondvervormingen, of als er teveel restzetting wordt verwacht die frequent onderhoud noodzakelijk maakt. 

 

Aanleg van de N210 in de Krimpenerwaard: kwetsbare bestaande weg, zeer slappe ondergrond; Ballast Nedam Infra en Huesker Geosynthetics


The English version: Piled Embankments