Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
Comment: Reverted from v. 153
Section
Column
width60%

CAPWAT Wiki

 Welkom op de officiële CAPWAT website.

Het CAPWAT project is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd onder leiding van TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen en Deltares in samenwerking met 17 Participanten.

De doel van het onderzoeksproject zijn om inzicht te verkrijgen in de complexe factoren die het energieverlies in afvalwaterpersleidingen bepalen en het ontwikkelen van methoden en middelen om dit energieverlies te verminderen of te voorkomen en om de oorzaak te detecteren.

Tevens moet het onderzoek leiden tot verbeterde ontwerpregels en beheerrichtlijnen. Hiermee kan de beheerder een veiliger en robuuster afvalwatertransportsysteem ontwerpen en wordt er gedurende de levensduur van de leiding geen onnodige energie verspild.

Column
width40%
Recently Updated
spacesCAPWAT
Panel
 1. Participanten
 2. Vergaderingen
 3. Seminar
 4. Rapporten
 5. Faciliteiten / Meetopstellingen
 6. Multimedia
Recently Updated
spacesCAPWAT

...

Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen

De TU Delft /CiTG en Deltares hebben samen met participanten van waterschappen, ingenieursbureau's en toeleveranciers een grootschalig onderzoeksprogramma uitgevoerd naar capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen ten gevolge van stagnerende gasbellen. De tot nu toe gebruikte ontwerpregels bevatten een veel te lage ontwerpsnelheid voor gasbeltransport. In de praktijk betekent dit dat er stagnatie optreedt, met name bij horizontaal gestuurde boringen, waardoor forse extra energieverliezen ontstaan. Dit leidt tot de volgende risicofactoren:

 • extra overstorten
 • claims bij wateroverlast
 • hogere energie kosten
 • extra onderhoudskosten
 • voortijdige investeringen
 • niet voldoen aan de afvoer verplichting

Na vervuiling van de waaier is gasbelophoping in 90% van de gevallen de boosdoener voor het capaciteitsverlies. De extra energiekosten, die hiermee gemoeid zijn, lopen in de miljoenen. Een robuust ontwerp van de afvalwaterpersleiding zorgt er voor dat gasbellen niet meer voorkomen dan wel snel afgevoerd worden. Ontvangstkelder, pomp en persleiding spelen hierbij allemaal een rol waardoor het ontwerpproces er niet eenvoudiger op is geworden.

Een belangrijk element in het beheertraject is dat vroegtijdig een terugval in capaciteit gedetecteerd wordt. Een actieve bewaking van de prestatie-indicator van een systeem is hiervoor noodzakelijk. Dit stelt eisen aan het monitoringsysteem en de beherende organisatie. Alle ontwerp- en beheeraspecten die verband houden met de hydraulica van het afvalwatertransportsysteem zijn als eindproduct van het CAPWAT-project vastgelegd in een uniek handboek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michiel Tukker (Email: Michiel.Tukker@deltares.nl, Tel: +31 (0)88 335 8533)

Image Added

 

Nieuws

Blog Posts
max3
spacesCAPWAT