Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width65%

CAPWAT Wiki

Welkom op de officiële CAPWAT wiki.

Het CAPWAT project is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd onder leiding van TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen en Deltares in samenwerking met 17 Participanten.

De doel doelstelling van het onderzoeksproject zijn om inzicht te verkrijgen in de complexe factoren die het energieverlies in afvalwaterpersleidingen bepalen en het ontwikkelen van methoden en middelen om dit energieverlies te verminderen of te voorkomen en om de oorzaak te detecteren.

Tevens moet het onderzoek leiden tot verbeterde ontwerpregels en beheerrichtlijnen. Hiermee kan de beheerder een veiliger en robuuster afvalwatertransportsysteem ontwerpen en wordt er gedurende de levensduur van de leiding geen onnodige energie verspild.

Panel
  1. Participanten
  2. Vergaderingen
  3. Faciliteiten / Meetopstellingen
  4. Multimedia
  5. Rapporten
  6. Seminar
  7. Ontwerp- en beheersrichtlijnen
Panel
Children Display
depth2
Column
width35%


Recently Updated
spacesCAPWAT

...