Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Section
Column
width65%

Welkom op de officiële CAPWAT wiki.

Het CAPWAT project is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd onder leiding van TU Delft (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) en Deltares in samenwerking met 15 Participanten.

De doelstellingen van het onderzoeksproject zijn om inzicht te verkrijgen in de complexe factoren die het energieverlies in afvalwaterpersleidingen bepalen en het ontwikkelen van methoden en middelen om dit energieverlies te verminderen of te voorkomen en om de oorzaak te detecteren.
Tevens moet het onderzoek leiden tot verbeterde ontwerpregels en beheerrichtlijnen. Hiermee kan de beheerder een veiliger en robuuster afvalwatertransportsysteem ontwerpen en wordt er gedurende de levensduur van de leiding geen onnodige energie verspild.

Inhoud

 1. Onderzoeksplan
 2. Projectgroepvergaderingen
 3. Rapporten & publicaties
 4. Meetopstellingen
 5. Handboek ontwerp- en beheerrichtlijnen (Concept eind augustus beschikbaar)
 6. Seminar
 7. Multimedia
 8. Participanten

Informatie over deze wiki

 1. Documentatie: Gebruikershandleiding CAPWAT wiki
 2. Documentatie: Nieuwe gebruikers toevoegen
 3. Actieve gebruikers
Tip
titleBrowsers

Deze wiki werkt het best met Mozilla Firefox of Internet Explorer 7. Foto- en filmmateriaal werkt niet altijd goed met Internet Explorer 6.

De Recently-Updated lijst werkt momenteel niet goed. De nieuwste updates worden niet weergegeven.
Column
width35%
Warning
titleWarning
Recently Updated
spacesCAPWAT