Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
Section
Column
width48%

Hydraulisch ontwerp en beheer afvalwaterpersleidingen

De TU Delft /CiTG en Deltares hebben samen met participanten van waterschappen, ingenieursbureau's en toeleveranciers een grootschalig onderzoeksprogramma uitgevoerd naar capaciteitsverliezen in afvalwaterpersleidingen ten gevolge van stagnerende gasbellen. De tot nu toe gebruikte ontwerpregels bevatten een veel te lage ontwerpsnelheid voor gasbeltransport. In de praktijk betekent dit dat er stagnatie optreedt, met name bij horizontaal gestuurde boringen, waardoor forse extra energieverliezen ontstaan. Dit leidt tot de volgende risicofactoren:

  • extra overstorten
  • claims bij wateroverlast
  • hogere energie kosten
  • extra onderhoudskosten
  • voortijdige investeringen
  • niet voldoen aan de afvoer verplichting

Na vervuiling van de waaier is gasbelophoping in 90% van de gevallen de boosdoener voor het capaciteitsverlies. De extra energiekosten, die hiermee gemoeid zijn, lopen in de miljoenen. Een robuust ontwerp van de afvalwaterpersleiding zorgt er voor dat gasbellen niet meer voorkomen dan wel snel afgevoerd worden. Ontvangstkelder, pomp en persleiding spelen hierbij allemaal een rol waardoor het ontwerpproces er niet eenvoudiger op is geworden.

Een belangrijk element in het beheertraject is dat vroegtijdig een terugval in capaciteit gedetecteerd wordt. Een actieve bewaking van de prestatie-indicator van een systeem is hiervoor noodzakelijk. Dit stelt eisen aan het monitoringsysteem en de beherende organisatie. Alle ontwerp- en beheeraspecten die verband houden met de hydraulica van het afvalwatertransportsysteem zijn als eindproduct van het CAPWAT-project vastgelegd in een uniek handboek.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ivo Pothof (Email: ivo.pothof@deltares.nl, Tel: +31 (0)88 335 8448)

Column
width4%


Column
width48%
Wiki Markup

h2. Inhoud
* [CAPWAT:Hydraulic design and management of wastewater transport systems] (English translation)
* [Handboek Hydraulisch Ontwerp en Beheer Afvalwaterpersleidingen]
* Seminars
** [CAPWAT Seminar 2007]
** [CAPWAT Seminar 2010]
* [CAPWAT in het nieuws]
* [Foto's & Video's]
* [Kennisverspreiding]
** [CAPWAT themamiddag "Van theorie naar praktijk" - 20 maart 2012]
** [CAPWAT themamiddag "Leren van elkaars fouten" - 20 januari 2011|CAPWAT themamiddag "Leren van elkaars fouten" - 20 januari 2011]
** [CAPWAT themamiddag "(rest)levensduur van persleidingen" - 24 maart 2011|CAPWAT:CAPWAT themamiddag "(rest)levensduur van persleidingen" - 24 maart 2011]
** [CAPWAT themamiddag "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek" - 16 juni 2011|CAPWAT themamiddag "Ervaringen na 1 jaar CAPWAT handboek" - 16 juni 2011]

----
{hide-from:groups=capwat-users,capwat-editors}Participanten van het CAPWAT project kunnen via het login menu toegang krijgen tot volledige project-dossier{hide-from}
{show-to:groups=capwat-users,capwat-editors}
{panel:title=CAPWAT Particpant| borderStyle=dashed| borderColor=#ccc| titleBGColor=#F7D6C1| bgColor=#FFFFCE}
* [Originele Onderzoeksplannen|Onderzoeksplannen]
* [Rapporten & publicaties]
* [Projectgroepvergaderingen & Workshops]
* [Participanten]
{panel}{show-to}

h1. [Nieuws |http://public.deltares.nl/pages/viewrecentblogposts.action?key=CAPWAT]
{blog-posts:max=3|spaces=CAPWAT}
----

...