Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste activiteiten met horende verantwoordelijke binnen Deltares en IenW weergegeven.

CodeActiviteitDeltaresIenW
 ProjectleiderMarga Rommel
1Toegesneden specialistische advisering RWSMarcel TaalMarga Rommel

A. Advisering aannamen kustbeleid en -beheerMarcel TaalMarga Rommel

B. Regionaal advies op maatMarga Rommel

C. Internationale uitwisseling van kennis en ervaringClaire JeukenMarga Rommel

D. Afstemming, Coördinatie en WerkplanMarga Rommel
2CommunicatieEllen Quataert

Marga Rommel, Rinse Wilmink, Stefan Pluis


A. Kustindicatoren en Kustviewer Giorgio SantinelliMarga Rommel, Stefan Pluis

B. Beheerbibliotheek (disseminatie kennis voor beheerders)Ellen Quataert Stefan Pluis

C. MorphAnRinse Wilmink
3Morfologie kust

Rena Hoogland, Evelien Brand, Gemma Ramaekers,
Petra Damsma

A. Kennis van de ondergrondRena Hoogland

B. MorfologieC. Invloed van ingrepenEvelien Brand, Petra Damsma
4ZeegatenStefan Pluis, Harry de Looff

A. Bodemdata op ordeStefan Pluis, Harry de Looff

B. Advisering kustfundamentsuppletiesEdwin EliasStefan Pluis, Harry de Looff

C. Systeemkennis voor conceptuele modellenEdwin EliasStefan Pluis, Harry de Looff

D. Investeringen in modelontwikkelingStefan Pluis, Harry de Looff
5Natuurlijk Veilig

Theo Prins, Albert Oost

Petra Damsma

Effecten reguliere suppleties voor ondiepe kustzoneTheo PrinsPetra Damsma

Effecten van suppletiestrategie voor landschapsvormende processen van strand en zeereep

Albert Oost

Petra Damsma
  • No labels