Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 65 Next »

CAPWAT Wiki

Welkom op de officiële CAPWAT wiki.

Het CAPWAT project is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd onder leiding van TU Delft (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) en Deltares in samenwerking met 15 Participanten.

De doelstellingen van het onderzoeksproject zijn om inzicht te verkrijgen in de complexe factoren die het energieverlies in afvalwaterpersleidingen bepalen en het ontwikkelen van methoden en middelen om dit energieverlies te verminderen of te voorkomen en om de oorzaak te detecteren.
Tevens moet het onderzoek leiden tot verbeterde ontwerpregels en beheerrichtlijnen. Hiermee kan de beheerder een veiliger en robuuster afvalwatertransportsysteem ontwerpen en wordt er gedurende de levensduur van de leiding geen onnodige energie verspild.

Inhoud

  1. Onderzoeksplan
  2. Projectgroepvergaderingen
  3. Rapporten & publicaties
  4. Meetopstellingen
  5. Handboek ontwerp- en beheerrichtlijnen (Concept in augustus beschikbaar)
  6. Seminar
  7. Multimedia
  8. Participanten

Informatie

Gebruikershandleiding CAPWAT wiki

Browsers

Deze wiki werkt het best met Internet Explorer 7 of Mozilla Firefox. Foto's en filmpjes werken niet altijd even goed onder Internet Explorer 6.
{tip

Recently Updated  • No labels