Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info
iconfalse
titleAlgemeen

Langs de Nederlandse kust is de kans dat het water over de duinen en dijken komt heel klein. Toch is het een grote uitdaging om de waterveiligheid van (laaggelegen) Nederland de komende eeuwen te garanderen, want onze kust is en blijft onderhevig aan de grillen van de natuur en klimaatverandering.

Subthema’s zijn: Verminderen erosie en golfaanval, Ophogen en meegroeien met de waterspiegel, Aanpassen van de waterkering en Kustlijn wijzigen.

Children Display
first4

2.1.1.2. Zeestad, een multifunctionele drijvende golfbreker

2.1.1.3. Elastocoast - kustversterking met polymeren

2.1.1.4. Kunstriffen

2.1.1.5. Ecobeach

2.2.2.0. Dynamisch handhaven kustlijn en kustfundament

2.2.2.1. Nederland omhoog

2.2.2.2. Compartimenteren en ophogen van laag Nederland

2.2.2.3. Wetlands lifting

2.2.2.4. Duinwonen in de droogmakerij

2.2.2.5. Terpen van baggerspecie

2.2.3.1. Wisselpolders

2.2.3.3. Verstuiving in de duinen

2.2.3.4. Vorming washovers en slufters

2.3.1.01. Zwakke schakels - algemeen

2.3.1.02. Zwakke schakel Flaauwe Werk - Binnenduin

2.3.1.03. Zwakke schakel Hondsbossche en Pettemer Zeewering

2.3.1.04. Zwakke schakel Kop van Noord-Holland - Gladde

2.3.1.05. Zwakke schakel Noordwijk - Dijk in duin kust

2.3.1.06. Zwakke schakel Scheveningen - verharde zeewering

2.3.1.07. Zwakke schakel Voorne - zeewaarts verbreden

2.3.1.08. Zwakke schakel Delflandse kust

2.3.1.09. Zwakke schakels Walcheren

2.3.1.10. Zwakke schakels Zeeuws-Vlaanderen

2.3.2.0. Deltadijk - Terpdijk - Klimaatdijk

2.3.2.1. Overslagbestendige dijk

2.3.2.2. Geen stilte voor de storm

2.3.2.3. Waker en Slaper

2.3.2.4. Combining functions in coastal zones (COMCOAST)

2.3.2.5. IJkdijk

2.3.2.6 Zachte superdijk

2.3.3.1. Noortzee en Zuyderzee afscheyden

2.3.3.2. Overschelde

2.3.3.3. Plan sluizen

2.3.3.4 Open afsluitdijk

2.3.3.5. De Noordzeedijk