Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 22 Next »

CAPaciteitsverliezen in afvalWATertransportsystemen

 Welkom op de officiële CAPWAT website.

Het CAPWAT project is een onderzoeksprogramma dat wordt uitgevoerd onder leiding van TU Delft faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen en Deltares in samenwerking met 17 Participanten.

De doel van het onderzoeksproject zijn om inzicht te verkrijgen in de complexe factoren die het energieverlies in afvalwaterpersleidingen bepalen en het ontwikkelen van methoden en middelen om dit energieverlies te verminderen of te voorkomen en om de oorzaak te detecteren.

Tevens moet het onderzoek leiden tot verbeterde ontwerpregels en beheerrichtlijnen. Hiermee kan de beheerder een veiliger en robuuster afvalwatertransportsysteem ontwerpen en wordt er gedurende de levensduur van de leiding geen onnodige energie verspild.

Recently Updated


Recently Updated

Blog Posts

  • No labels