Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.De oplossingsrichting Zeewaarts gaan heeft als voornaamste doel de veiligheid te vergroten en tegelijkertijd nieuwe ruimte te creëren voor wonen, recreatie, natuur en energievoorzieningen. Dit kan worden gedaan met bijvoorbeeld kustverbreding en eilanden in zee. Deze oplossingsrichting vraagt om nieuwe infrastructuur om de landaanwinningen te verbinden met elkaar en het vaste land. Ook moet er rekening worden gehouden met de bestaande functies en activiteiten in de Noordzee.