Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

De oplossingsrichting Beschermen heeft als doel om kwetsbare kustgebieden te beschermen tegen overstromingen als gevolg van zeespiegelstijging, met name de gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en economische waarde. De oplossingsrichting is opgedeeld in een gesloten en open variant. In beide varianten kan de huidige kustzone worden gehandhaafd. Belangrijke aandachtspunten voor beide varianten zijn de verwachte overstromingsschade, de gevolgen voor rivieren en grondwater en hoe deze uit de delta te krijgen, in hoeverre de maatregelen adaptief dan wel robuust gemaakt kunnen worden en of er maatschappelijk draagvlak voor is.

De Beschermen-open variant is in feite doorgaan op de huidige adaptatie-strategie van NL. In deze variant is heel Nederland ingedijkt, maar blijven de rivieren in open verbinding staan met de zee. Hierdoor blijven de havens bereikbaar vanaf zee, maar is het ook van belang dat zowel de zee- als de rivierdijken aan worden gepast bij verdere zeespiegelstijging, om ook de hogere rivierafvoeren te aan te kunnen.

Voor het aanpassen van de dijken in het binnenland moet ruimte worden gecreëerd en de infrastructuur zal veranderd moeten worden. De open verbinding naar zee zorgt er ook voor dat het getij tot ver landinwaarts merkbaar is waardoor er zoutindringing in het oppervlaktewater en de bodem optreedt. Langs de kust is of een transitie van de landbouw naar zouttolerante gewassen nodig of is veel extra zoet water nodig om de landbouwproductie op peil te houden. 


Plan

Andere oplossingsrichtingen waar een plan bij past

Beschermen (gesloten), meebewegen, zeewaarts
1.1.0.2. Naar zee! (scenario Holland op zijn Langst)Beschermen (gesloten), meebewegen, zeewaarts
1.1.0.6 Nova DeltaBeschermen (gesloten), zeewaarts
1.1.0.7 Plan New NetherlandsBeschermen (gesloten), meebewegen
1.1.0.9 Plan Beaufort-
1.1.1.02. Deltawerken van de ToekomstMeebewegen, zeewaarts
1.1.1.08. Eiland voor één seizoenBeschermen (gesloten)
1.1.1.12 Plan EmergoBeschermen (gesloten)
1.2.1.0. Zandmotor DelflandBeschermen (gesloten)
1.2.1.1 Plan WatermanZeewaarts
1.2.1.3. Segmentatie Hollandse KustBeschermen (gesloten)
1.2.2.1. Haakse ZeedijkZeewaarts
1.2.2.2. Aanleggen van nieuwe kust-
1.3.2.0. De zuidwestelijke Delta 2200 -
1.3.2.0. Plan Boorsma-
2.1.1.2. Zeestad, een multifunctionele drijvende golfbrekerBeschermen (gesloten)
2.1.1.3. Elastocoast - kustversterking met polymerenBeschermen (gesloten)
2.1.1.4. KunstriffenBeschermen (gesloten)
2.1.1.5. EcobeachBeschermen (gesloten)
2.2.2.0. Dynamisch handhaven kustlijn en kustfundamentBeschermen (gesloten)
2.2.2.2. Compartimenteren en ophogen van laag NederlandBeschermen (gesloten), meebewegen
2.2.3.3. Verstuiving in de duinenBeschermen (gesloten)
2.2.3.4. Vorming washovers en sluftersBeschermen (gesloten)

2.3.1.01. Zwakke schakels - algemeen

Beschermen (gesloten)
2.3.2.0. Deltadijk - Terpdijk - KlimaatdijkBeschermen (gesloten), meebewegen
2.3.2.1. Overslagbestendige dijkBeschermen (gesloten)
2.3.2.2. Geen stilte voor de stormBeschermen (gesloten)
2.3.2.3. Waker en SlaperBeschermen (gesloten)
2.3.2.4. Combining functions in coastal zones (COMCOAST)Beschermen (gesloten)
2.3.2.5. IJkdijkBeschermen (gesloten)
2.3.3.2. Overschelde-
3.1.1.4. Nieuwe duinen - Groese Duintjes en CletemspolderBeschermen (gesloten)
3.1.1.5. Duincompensatie Tweede MaasvlakteBeschermen (gesloten)
3.1.1.7. Kunstmatig koraalrifBeschermen (gesloten)
3.1.1.8. Rijke DijkBeschermen (gesloten)
3.1.2.4. Breebaart 1 hieronderBeschermen (gesloten)
3.2.2.1. Zeegras transplantatieBeschermen (gesloten)
3.2.2.4. Zandhonger OosterscheldeBeschermen (gesloten)
4.1.1. DijkstadBeschermen (gesloten)
4.1.2. SuperdijkBeschermen (gesloten)
4.2.02. Terug naar de KustBeschermen (gesloten)
4.2.04. Generating Dune Scapes-
4.2.06. Gebiedsontwikkeling Perkpolder-
4.2.07. Waterdunen-
4.2.10. Fryske FiersichtenBeschermen (gesloten)
4.2.12. Ontwikkelingsvisie Eemsdelta (scenario Ecodelta 2050)Beschermen (gesloten), meebewegen, zeewaarts
4.3 Natuurlijke toekomst voor Nederland
4.3.01. Kaap de Goede Hoek - Waterwegcentrum Hoek van HollandBeschermen (gesloten)
4.3.03. Stadshavens RotterdamBeschermen (gesloten), meebewegen
4.3.12. Smart soilsBeschermen (gesloten)
5.1 Blauw Bloed  • No labels