Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Om de innovatie in Nederland te bevorderen heeft de rijksoverheid Topconsortia Kennis en Innovatie (TKI) ingericht. Voor Deltares is het TKI Deltatechnologie de belangrijkste, daarnaast participeren we in TKI Watertechnologie, Maritiem en Wind op Zee.

Op deze pagina geven we een overzicht van onze inzetprojecten en rapporteren we over de voortgang, in aanvulling op de informatie op de informatie op de websites van TKI Deltatechnologie (http://www.tkideltatechnologie.nl/projecten/)  en TKI watertechnologie (http://www.tkiwatertechnologie.nl/projecten/).

Image Removed

 

Deltatechnologie  en TKI watertechnologie.

Image Added 

Recent space activity

Recently Updated
typespage, comment, blogpost
max5
hideHeadingtrue
themesocial

Space contributors

Contributors
modelist
scopedescendants
limit5
showLastTimetrue
orderupdate